Tin ngành du lịch

Tin ngành du lịch là mục chia sẻ những vấn đề tin tức liên quan đến ngành du lịch trong và ngoài nước.
Đảo Bình Ba và Bình Hưng bị cấm du lịch để đảm bảo an ninh cho căn cứ quân sự tại Cam Ranh.
Cấm du lịch ở đảo Bình Ba và Bình Hưng
Đêm 20/1, người dân và nhân viên Xí nghiệp quản lý bãi rác Khánh Sơn bới rác, tìm được 29 cuốn hộ chiếu do hướng dẫn viên du lịch đánh mất.
Bới rác tìm 29 hộ chiếu