Du lịch hội chợ 2014

 Hội chợ Seafex 2014
Hội chợ Seafex 2014 tại Dubai là hội chợ lớn triển lãm chuyên ngành Thủy sản lớn và chuyên nghiệp nhất tại Trung Đông và Châu Phi. Năm nay hội chợ diễn ra từ ngày 09 – 11/11/2014. Năm 2013 hội chợ Seafex thu hút hơn 12.285 người mua, 110 đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại triển lãm đến từ 27 nước trên thế giới, 11 gian hàng quốc gia
Tour hội Chợ Thủy Sản Seafex 2014 tại Dubai
Tour hội Chợ Thủy Sản Seafex 2014 tại Dubai là hội chợ lớn triển lãm chuyên ngành Thủy sản lớn và chuyên nghiệp nhất tại Trung Đông và Châu Phi. Năm nay hội chợ diễn ra từ ngày 09 – 11/11/2014. Năm 2013 hội chợ Seafex thu hút hơn 12.285 người mua, 110 đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại triển lãm đến từ 27 nước trên thế giới, 11 gian hàng quốc gia
Hội Chợ Thủy Sản Seafex 2014
Hội Chợ Thủy Sản Seafex 2014 là hội chợ lớn triển lãm chuyên ngành Thủy sản lớn và chuyên nghiệp nhất tại Trung Đông và Châu Phi. Năm nay hội chợ diễn ra từ ngày 09 – 11/11/2014. Năm 2013 hội chợ Seafex thu hút hơn 12.285 người mua, 110 đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại triển lãm đến từ 27 nước trên thế giới, 11 gian hàng quốc gia
Hội Chợ Thủy Sản Seafex tại Dubai
Hội Chợ Thủy Sản Seafex tại Dubai là hội chợ lớn triển lãm chuyên ngành Thủy sản lớn và chuyên nghiệp nhất tại Trung Đông và Châu Phi. Năm nay hội chợ diễn ra từ ngày 09 – 11/11/2014. Năm 2013 hội chợ Seafex thu hút hơn 12.285 người mua, 110 đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại triển lãm đến từ 27 nước trên thế giới, 11 gian hàng quốc gia
Hội Chợ Thủy Sản Seafex Dubai - 2014
Hội Chợ Thủy Sản Seafex Dubai - 2014 là hội chợ lớn triển lãm chuyên ngành Thủy sản lớn và chuyên nghiệp nhất tại Trung Đông và Châu Phi. Năm nay hội chợ diễn ra từ ngày 09 – 11/11/2014. Năm 2013 hội chợ Seafex thu hút hơn 12.285 người mua, 110 đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại triển lãm đến từ 27 nước trên thế giới, 11 gian hàng quốc gia
The Big 5 Dubai 2014
The Big 5 Dubai 2014 nhằm mục tiêu hỗ trợ thiết thực có hiệu quả cho các Doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác kinh doanh, nhập khẩu các Sản phẩm , Trang thiết bị Xây Dựng hiện đại, tiếp cận với những phương tiện kỹ thuật cao, ứng dụng những thành tựu công nghệ xây dựng tiên tiến của thế giới vào công tác xây dựng và phát triển ngành xây dựng . Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch Golden Tours trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, Cơ quan và tổ chức ngành Xây Dựng Việt Nam sang tham dự sự kiện lớn nhất Trung Đông chuyên ngành Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng , kết hợp tham quan Du lịch tại Dubai
Tour hội chợ The Big 5 Dubai 2014
Tour hội chợ The Big 5 Dubai 2014 nhằm mục tiêu hỗ trợ thiết thực có hiệu quả cho các Doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác kinh doanh, nhập khẩu các Sản phẩm , Trang thiết bị Xây Dựng hiện đại, tiếp cận với những phương tiện kỹ thuật cao, ứng dụng những thành tựu công nghệ xây dựng tiên tiến của thế giới vào công tác xây dựng và phát triển ngành xây dựng . Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch Golden Tours trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, Cơ quan và tổ chức ngành Xây Dựng Việt Nam sang tham dự sự kiện lớn nhất Trung Đông chuyên ngành Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng , kết hợp tham quan Du lịch tại Dubai
Hội chợ The Big 5 tại Dubai
Hội chợ The Big 5 tại Dubai nhằm mục tiêu hỗ trợ thiết thực có hiệu quả cho các Doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác kinh doanh, nhập khẩu các Sản phẩm , Trang thiết bị Xây Dựng hiện đại, tiếp cận với những phương tiện kỹ thuật cao, ứng dụng những thành tựu công nghệ xây dựng tiên tiến của thế giới vào công tác xây dựng và phát triển ngành xây dựng . Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch Golden Tours trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, Cơ quan và tổ chức ngành Xây Dựng Việt Nam sang tham dự sự kiện lớn nhất Trung Đông chuyên ngành Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng , kết hợp tham quan Du lịch tại Dubai
Hội chợ quốc tế The Big 5 - 2014
Hội chợ quốc tế The Big 5 - 2014 nhằm mục tiêu hỗ trợ thiết thực có hiệu quả cho các Doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác kinh doanh, nhập khẩu các Sản phẩm , Trang thiết bị Xây Dựng hiện đại, tiếp cận với những phương tiện kỹ thuật cao, ứng dụng những thành tựu công nghệ xây dựng tiên tiến của thế giới vào công tác xây dựng và phát triển ngành xây dựng . Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch Golden Tours trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, Cơ quan và tổ chức ngành Xây Dựng Việt Nam sang tham dự sự kiện lớn nhất Trung Đông chuyên ngành Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng , kết hợp tham quan Du lịch tại Dubai
Hội chợ quốc tế ngành xây dựng tại Dubai
Hội chợ quốc tế ngành xây dựng tại Dubai nhằm mục tiêu hỗ trợ thiết thực có hiệu quả cho các Doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác kinh doanh, nhập khẩu các Sản phẩm , Trang thiết bị Xây Dựng hiện đại, tiếp cận với những phương tiện kỹ thuật cao, ứng dụng những thành tựu công nghệ xây dựng tiên tiến của thế giới vào công tác xây dựng và phát triển ngành xây dựng . Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch Golden Tours trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, Cơ quan và tổ chức ngành Xây Dựng Việt Nam sang tham dự sự kiện lớn nhất Trung Đông chuyên ngành Xây Dựng Và Vật Liệu Xây Dựng , kết hợp tham quan Du lịch tại Dubai
 1  2   Tiếp  Cuối