Vì sao gọi là Visa Schengen?

05/08/2019    10.961    4.65/5 trong 16 lượt 
Vì sao gọi là Visa Schengen?
Khối Schengen bao gồm 26 nước châu Âu đã chính thức bãi bỏ các hình thức kiểm soát biên giới, cho phép đi lại tự do giữa các nước thành viên. Khu vực được lấy tên theo Hiệp ước Schengen ký kết năm 1985 tại thị trấn Schengen, Luxembourg.